Ayming Slovensko s.r.o.

Ayming poskytuje služby poradenstva v oblasti superodpočtu na výskum a vývoj (VaV), ktoré zahŕňajú kompletné spracovanie superodpočtu od identifikácie vhodných projektov, vyčíslenia nákladov na identifikované projekty, spracovania kompletnej technickej a finančnej dokumentácie až po následné obhájenie superodpočtu pri prípadnej finančnej kontrole. Výsledky svojej práce Ayming plne garantuje kvalitou technickej expertízy svojich konzultantov z rôznych oblastí priemyslu a služieb a medzinárodným poistným certifikátom v hodnote 15MIO EUR na každý obchodný prípad.
Superodpočet na výskum a vývoj je strategický nástroj financovania inovácií, upravený zákonom o dani z príjmu právnických osôb, ktorý umožňuje určité náklady odpočítať od vášho daňového základu druhý krát. Prostredníctvom tejto daňovej úľavy môže spoločnosť ušetriť významné finančné prostriedky každý rok.
Ayming je medzinárodná poradenská spoločnosť, špecializovaná na business performance consulting, poradenstvo v oblasti zvyšovania výkonnosti firiem. Skupina Ayming pôsobí 30 rokov v 16 krajinách sveta a je lídrom na európskom trhu v danej oblasti.