COMTEC s.r.o.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti informačných technológií, poradenstvo a servis. Ponúkame bohatý sortiment kvalitných produktov renomovaných značiek za prijateľné ceny. FIlozofiou našej spoločnosti je nielen úspešné realizovať, ale i ďalej rozširovať naše služby s cieľom uspokojovať všetky potreby našich zákazníkov. Dlhodobým cieľom je stať sa uznávanou a stabilnou jednotkou v regióne v oblasti poskytovania komplexných dodávok IT riešení a služieb. Dosiahneme to kvalitou poskytovania naších služieb a neustálim budovaním vzťahov so zákazníkmi. Výsledkom je vybudovaná dôvera a dlhodobá spokojnosť.