ANDIS, spol. s r.o.

ANDIS, spol. s r.o. je osvedčenou vývojovou organizáciou overenou časom a významnými referenciami, ktorá dokáže efektívne riešiť zložité úlohy podľa presného zadania cieľového riešenia od klienta alebo vlastným návrhom na základe pochopenia klientovho problému. Vyvíja a zabezpečuje výrobu elektroniky (HW+FW), vyvíja informačné a komunikačné systémy (HW+SW) a poskytuje služby pre klientov, ktorí radi prenechajú starosti so zriadením, prevádzkou, údržbou a priebežnou inováciou komplexného informačného systému (HW+FW+SW+…) na nás a sami len využívajú zozbierané a spracované informácie. ANDIS spolupracuje s renomovanými partnermi, pre ktorých vyvinul takéto systémy a prevádzkuje ich v ich mene pod ich logom.

Medzi najvýznamnejšie oblasti použitia našich systémov patria

služby:

  • GPS monitoring vozidiel
  • Monitoring manipulačnej techniky
  • GPS monitoring bicyklov
  • Zber, spracovanie a prezentácia energetických meraní vrátane posielania predpísaných údajov do OKTE

zákaznícky vývoj:

  • HW a SW pre prostriedky hromadnej osobnej dopravy
  • neštandardný HW a SW pre elektroenergetiku
  • meracie a testovacie systémy pre elektronické a optické zariadenia a systémy
  • elektronické zariadenia pre železničnú energetiku

S našou prácou a službami sú spokojné napr. spoločnosti Aratron Technologies, BUSE, ČEZ, DPB, Görlitz Austria, IFT, Infocar, MV SR, Orange, SEPS, Schrack Technik, Siemens, SPP, Sylex, VSD, VW Bratislava, ZSD, ZSSK, ŽSR.