Referencie

Martin Morháč

Po dlhých rokoch hľadania tu máme nástroj, ktorý by mal výrazne zviditeľniť výskumno-vývojové kapacity a výskumnú infraštruktúru v Slovenskej republike a podporiť spoluprácu vo výskume a vývoji. Na portáli „spolupracuj.me“ by nemala chýbať žiadna priemyselná firma a ani firmy a inštitúcie venujúce sa výskumno-vývojovým aktivitám. Spolupracuj.me považujem za „centrálne“ trhovisko inovačných aktivít na Slovensku.

Martin Morháč Sova Digital a.s.
Miloslav Karaffa

Portál Spoluprauj.Me môže byť mocným nástrojom pre rýchly nárast produktivity našich podnikov a podnikateľov na základe synergických efektov z dobre organizovanej spolupráce.

Spolupráca je dnes najefektívnejší nástroj na rýchly nárast konkurencie schopnosti, produktivity, flexibility, zníženia nákladov, získavania expertných služieb, riešenia problémov s nedostatkom špecialistov, aj bežných pracovníkov, a podobne.

Spolupráca umožňuje rýchlu realizáciu inovácií a ich rýchle prenesenie do praxe, aby boli stále inováciou. Organizovaná spolupráca je najmä o úspešnej deľbe práce, špecializácii, unifikácii, efektívnej obchodnej výmene, zdieľaní zdrojov, technológií, voľných kapacít, know-how, obchodných kanálov, kontaktov, logistiky a podobne. Dobre organizovaná spolupráca je najvýznamnejším faktorom tvorby synergií a znižovania podnikateľských rizík.

Vo svete existuje veľa úspešných nástrojov pre organizovanie spolupráce. Medzi najznámejšie patria internetové portály (Amazon, eBay, Alibaba, Global Sources, ...), v Európe je ich naozaj poskromne. Alibaba a Amazon hovoria, že sa im darí prinášať svet čínskemu podnikateľovi domov, nie posielať podnikateľa do sveta, a funguje to. Svet dnes takmer ovládajú čínske podniky. Portál Spolupracuj.Me má šancu urobiť zo Slovenska jeden veľký, úspešný a vysoko produktívny podnikateľský klaster. Po prekonaní jazykových bariér má šancu otvoriť dvere spolupráci našim susedom z V4. Verím, že sa do spolupráce zapoja aj univerzity, školy, výskumno-vývojové inštitúcie a podporia nás aj centrálne orgány a orgány miestnej správy.

Dobrou správou je, že aj vďaka portálu Spolupracuj.Me môžeme začať zajtra, a takmer zadarmo.

Želám veľa úspechov!

Miloslav Karaffa Elcom spol. s ručením obmedzeným
Róbert Verbich

ZEP SR je moderná zamestnávateľská organizácia s dlhoročnou tradíciou. Aktuálne združuje takmer 100 spoločností. Portál spolupracuj.me je našou odpoveďou na to, ako by dnes mali vyzerať služby pre našich členov. Portál je učený nielen im, ale všetkým priemyselným podnikom a univerzitám s technickým zameraním. Veríme, že objaví množstvo nových a doposiaľ nevyužitých možností vzájomnej a obojstranne prospešnej spolupráce.

Róbert Verbich prezident ZEP SR