Asseco Solutions, a. s.

Asseco Solutions, a.s. je súčasťou nadnárodného zoskupenia Asseco Solutions, najvýznamnejšieho producenta informačných systémov na európskom trhu. Zoskupenie vzniklo prepojením niekoľkých subjektov zaoberajúcich sa v rámci skupiny ASSECO produkciou ERP systémov. Jednotlivé spoločnosti sídlia na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku. Softvérové aplikácie z jeho produkcie sú distribuované aj na ďalšie trhy v rámci Európy a Severnej Ameriky.
Spoločnosť sa zaoberá nielen vývojom, ale tiež implementáciou a podporou špecializovaných systémov pre organizácie všetkých veľkostí v najrôznejších oblastiach ich pôsobenia. Produktové portfólio siaha od informačných systémov pre najširšie spektrum podnikov zaoberajúcich sa výrobou, obchodom či službami, cez produkty pre oblasť verejnej správy, až po napr. produkty pokrývajúce špecializované potreby ubytovacích a stravovacích zariadení.
Všetky produkty sú doplnené širokou ponukou služieb a partnerských programov. Okrem základných modulov a funkcionalít poskytujú tiež riešenia pre jednotlivé oblasti podnikania, tzv. odvetvové riešenia. Asseco Solutions je nositeľom certifikátu kvality ISO 9001:2015, AAA Highest Creditworthiness a Slovak Business Superbrands 2017-2022 a je certifikovaným partnerom spoločností Microsoft, ESET, Veeam, Qlik a Oracle.