Bc. Branislav Režo - Reletronic

Ponúkame
Revízie elektrických zariadení
Revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia
Revízie elektrických inštalácii
Revízie elektrických pripojok
Revízie Bleskozvodov
Vykonávame aj opravy elektrických instalacii
Montáž elektrických zariadení