Asociácia priemyselných zväzov a dopravy

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy je moderná zamestnávateľská organizácia a dlhoročný odborný partner slovenského priemyslu a dopravy. 

Je hlasom významných zamestnávateľských zväzov a ich firiem z oblasti automobilového, strojárskeho, elektrotechnického, hutníckeho či stavebného priemyslu, dopravy a logistiky. V dialógu s vládou presadzujeme rozumné riešenia v prospech priaznivého a predvídateľného podnikateľského prostredia.

APZD je členom Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, niekoľkých poradných rád vlády SR, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru či Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania. 

V spolupráci s odborníkmi z členských zväzov a firiem sa aktívne podieľame na zlepšovaní podmienok v oblastiach ako: podnikateľské prostredie a hospodárska politika štátu, pracovno-právna legislatíva a BOZP, trh práce, školstvo a vzdelávanie, výskum a inovácie, finančná legislatíva, životné prostredie či doprava a logistika. 

Členovia APZD: Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Slovenská elektromechanická asociácia, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenský živnostenský zväz, Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Asociácia železničných dopravcov Slovenska – AROS, Zväz autobusovej dopravy, Únia váharov SR, Slovenská bioplynová asociácia