CeMS, s.r.o.

Spoločnosť CeMS bola založená v roku 2004. Pôsobí na slovenskom trhu hlavne v oblasti certifikácie manažérskych systémov podľa medzinárodných noriem ISO a v oblastí odborných školení. Ročne vyškolíme viac ako 700 účastníkov na vnútrofiremných alebo otvorených školeniach.  Naši konzultanti sú skúsení odborníci, ktorí dlhodobo implementujú manažérske systémy v praxi. Vykonávajú projektovú činnosť a v minulosti pôsobili vo vedúcich funkciách hlavne v oblasti strojárskych a automobilových firiem.  

Spoločnosť CeMS, s.r.o. je zameraná na projekty v oblastiach: 

  • Špecializovaných školení pre oblasť automotive (systémy manažérstva, procesné riadenie a zlepšovanie procesov, štatistické metódy, životné prostredie)
  • Implementácie a certifikácie systémov manažérstva
  • Zavedenia a zvyšovania výkonnosti procesov
  • Priemyselného inžinierstva
  • Prípravy na zákaznícke audity a ich externý výkon
  • Školenia v oblasti soft skills (leadership, manažérske zručnosti, komunikácia a osobnostný rozvoj, predajné zručnosti, personalistika)
  • Výbery pracovníkov, assessment a development centrum
  • Zabezpečenie informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov

 

Poslaním spoločnosti je pozdvihnúť certifikáciu, poradenskú činnosť a školenia na úroveň pomoci zákazníkom s kladením dôrazu na kvalitu, detaily, jednoduchosť a komplexnosť. Službu v tejto podobe poskytujeme pre všetky typy zákazníkov s medzinárodným pôsobením.