BORA DEVELOPMENT s.r.o.

Spoločnosť BORA DEVELOPMENT s.r.o. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti UNITED EXPORTS s.r.o. a jej hlavnou činnosťou je realitný biznis.

Prvou významnou akvizíciou spoločnosti bola kúpa priemyselného areálu bývalých sklární vo Valaskej Belej. Spoločnosť v súčasnosti hľadá pre tento projekt vhodného domáceho alebo zahraničného investora, pričom časť areálu prenajíma spoločnosti CRYSTAL DESIGN s.r.o. s cieľom zachovať pôvodný výrobný profil bývalých sklární.

V rámci svojho hlavného zamerania spoločnosť úspešne realizuje nájmy administratívnych, ale aj rezidenčných nehnuteľností pre domácich aj zahraničných klientov najmä v hlavnom meste Slovenska – Bratislave.