CRIF - Slovak Credit Bureau

CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje prevádzku bankového a nebankového úverového registra, zastrešuje významné projekty a služby na poli biznis informácií a v rámci aplikácie Cribis UR poskytuje komplexné informácie o všetkých subjektoch na Slovensku a v Čechách, vrátane informácií o ich platobnej disciplíne.