Affida

Častokrát sa ma ľudia pýtajú na pôvod názvu naše spoločnosti. Je z talianskeho slova affidabile, čo znamená spoľahlivý. Sme pre našich klientov spoľahlivým partnerom pri riešení problémov v ich podnikaní. Na základe mnohoročných skúseností z TOP manažmentu a s reálnymi výsledkami, pomáhame klientom zlepšiť podnikanie tak, aby pracovali menej a mali lepšie výsledky. Aby sa vedeli spoľahnúť na to, že firma bude fungovať aj v čase, keď budú mimo nej. Aby vedeli v akom skutočnom stave je ich firma aj v prípade, ak sú od nej vzdialení „na sto honov“. A aby sa v rôznych situáciách vedeli vždy správne rozhodnúť a ich zamestnanci boli platení od ich prínosu pre firmu a nie od toho, koľko času strávia v práci.

Musíme vo firme nájsť a podporiť všetko, čo dobre funguje a do tohto systému doplniť prvky, ktoré pomôžu dosiahnuť lepšie výsledky a v kratšom čase ako doposiaľ a zvýšiť kontrolu nad celou spoločnosťou a jej dosahovaných výsledkov.

Ak sa o možnostiach chcete dozvedieť viac, máte možnosť sa inšpirovať radami na našom blogu https://www.affida.sk/blog/ a ideálne k tomu si  objednajte bezplatnú konzultáciu, na ktorej máte možnosť reálne overiť naše skúsenosti a definovať oblasti, v ktorých vám vieme pomôcť.