CFO Advisory s.r.o.

Pomáhame malým a stredným firmám optimalizovať finančné riadenie, od plánovania a optimalizácie cash flow až po cenové kalkulácie a analýzy ziskovosti. Staviame na rozsiahlych osobných skúsenostiach z reálneho riadenia firiem a dodávame iba to, čo potrebujete – overené riešenia prispôsobené na mieru, bez zbytočného balastu a korporátnych réžií.