Registrácia spoločnosti

Údaje spoločnosti

Kontaktná osoba

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti ZEP S.R.O., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika, IČO: 17314798 (ďalej len „ZEP“) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa § 13 odsek 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preukázateľne poskytnutých spoločnosti ZEP, najmä mena, priezviska, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, za účelom vybavenia objednávky. Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania. Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať elektronicky na info@spolupracuj.me alebo písomne na adrese spoločnosti ZEP. Potvrdzujem, že ZEP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby v časti Ochrana osobných údajov.