BiZZdesign Central Europe, s.r.o.

BiZZdesign pomáha zákazníkom maximalizovať pravdepodobnosť úspechu / minimalizovať riziko zlyhania programov DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE

Spôsob, akým to robíme je viazaný na efektívnu DIGITALIZÁCIU Enterprise Architektúry.

Architektúru vnímame ako CELOSTNÚ, digitálnu ZNALOSŤ relevantných komponentov podniku, všetkých relevantných vzťahov a závislostí medzi nimi AKO AJ schopnosť ANALYZOVAŤ a VIZUALIZOVAŤ ich. S cieľom poskytnúť SPOĽAHLIVÉ DÁTA a informácie ako ZÁKLAD DOBRÝCH programových ROZHODNUTÍ.

Naše lokálne „Enterprisy“ – zákazníci: UPPVII / VS SR, Tatrabanka, CSOB, Postova banka, Slovenská Sporiteľňa, Transpetrol, PSS, VSE