Asociácia priemyselných zväzov

Asociácia priemyselných zväzov zlúčila silné priemyselné zväzy na Slovensku do jedného ešte silnejšieho celku. Spoločne reprezentujeme viac ako 1000 firiem z oblasti automobilového, elektrotechnického, strojárskeho, hutníckeho, baníckeho a strojárskeho priemyslu. 

APZ je členom Hospodárskej a sociálnej rady SR. Ako vyššia zamestnávateľská organizácia ovplyvňuje hospodársku a sociálnu politiku štátu. Pri odbornom dialógu a aktívnej spolupráci s partnermi kladieme dôraz na spoločné záujmy priemyslu a jeho konkurencieschopnosť. 

Sme v priamom kontakte s vládou, vstupujeme do legislatívneho konania a prinášame vlastné návrhy na potrebné zmeny zákonov.

Dôležité oblasti zastrešuje päť pracovných komisií: Podnikateľské prostredie, Práca, sociálne veci a BOZP, Veda, výskum a inovácie, Vzdelávanie, Životné prostredie a energetika.

Členmi APZ sú: Slovenská elektromechanická asociácia, Slovenský živnostenský zväz, Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Zväz strojárskeho priemyslu SR.