ZINKOVANIE STUDENOU GALVANIZÁCIOU - ZINGA a ZINGALU

Unikátny spôsob zinkovania za studená ( striekaním, alebo natieraním obdobne ako ktorú koľvek tekutú náterovú hmotu) systémom ZINGA, ktorý splňa podmienku katodickej protikoróznej ochrany i  v najťažších koróznych podmienkách C5I H so životnosťou nad 25 rokov. Vhodný spôsob obnový degradujúceho, alebo poškodeného zinkového povlaku vytvoreného klasickou metodou pozinkovania v tavenine, alebo novo vytváranie ochranných zinkových povlakov. 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, prípadne vzorky na odskúšanie kontaktujte nas na  jas@renojava.sk, 0905651297.

Prílohy