Príprava podkladov na medzirezortné pripomienkové konanie a príprava iniciatívnych legislatívnych podkladov

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy intenzívne a nepretržite sleduje pripravované legislatívne zmeny v Slovenskej republike s dôrazom na podnikateľské prostredie. 

Tím našich právnikov tieto návrhy pripomienkuje, upozorňuje na riziká, a zároveň prichádza s vlastnými návrhmi na zmeny, ktoré môžu viesť k stabilnejšiemu prostrediu pre podniky a ich zamestnancov. 

Prioritné oblasti nášho záujmu: školstvo, digitalizácia, Priemysel 4.0, veda, výskum a inovácie, RIS3, Zákonník práce, mzdová politika štátu, dovoz pracovníkov zo zahraničia, kolektívne zmluvy, rekvalifikácie, dane a odvody, BOZP, odpady, voda, pôda, ovzdušie, energetika, elektromobilita, infraštruktúra a výstavba.

V kontexte týchto oblastí sme pripravení pripomienkovať každú legislatívu, ktorá je dôležitá pre vašu spoločnosť či univerzitu. Stačí nás kontaktovať.