voľná výrobná kapacita / kooperácia: CO zváranie Omicron OMI 410W

Technické parametre:
- Zaťažovateľ 100%  290A, 28,5V
- Zaťažovateľ 60% 340A, 31V
- Zaťažovateľ 45% 365A, 32,25V
- Napájanie 3x400V
- Rozsah nastavenia zváracieho prúdu 10 - 365A