PREKLADY BEZ HRANÍC S.R.O. - úradné (s pečiatkou) a bežné preklady a tlmočnenie

Poskytujeme úradné aj neúradné preklady a tlmočenie medzi:

  • slovenským jazykom a českým jazykom
  • slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi
  • slovenským jazykom a neeurópskymi jazykmi
  • dvomi jazykmi, z ktorých ani jeden nie je slovenský

Ďalšie služby: odborné písomné vyjadrenie k prekladu, pomoc s notárskym overením, prepisovanie textu, lokalizácia, transkripcia, preklad technických a marketingových materiálov, právne a legislatívne preklady, zladenie dvojjazyčných paralelných textov, jazyková korektúra.

Sme hrdým držiteľom Certifikátov ISO 9001:2008 Systémy manažérstva kvality a Certifikátu ISO 17100:2015 Prekladateľské služby.