voľná výrobná kapacita / kooperácia: CNC frézovanie MAS MCV 754 Quick

Technické parametre :
- Maximálny pojazd v osi X – 754 mm
- Maximálny pojazd v osi Y – 500 mm
- Maximálny pojazd v osi Z – 550 mm
- Rozmer pracovného stola 1000 x 500 mm
- Maximálne zaťaženie pracovného stola 400 kg
- Presnosť obrábaných dielov 0,003 mm
- Programovateľná 4. os (deliaci prístroj ) Kitagawa