voľná výrobná kapacita / kooperácia: CNC frézovanie a sústruženie DMG MORI NTX 2500,

Technické parametre:
- Pojazd nástrojového vretena v osi X1 – 675 mm
- Pojazd nástrojového vretena v osi Y1 – 300 mm
- Pojazd nástrojového vretena v osi Z1 – 1562 mm
- Natočenie nástrojového vretena v osi B - 240°
- Natočenie obrobkového vretena v osi C -360°
- Pojazd lunety v osi Z2 – 1542 mm
- Maximálny točný priemer 670 mm
- Maximálna obrábaná dĺžka 1538 mm
- Maximálny priemer obrobku v dutine vretena D 80 mm
- Maximálny obrábaný priemer D 315 mm