voľná výrobná kapacita / kooperácia: sústruženie SV 18 RA

Technické parametre:
- Maximálny priemer obrobku nad lôžkom 350 mm 
- Maximálny priemer obrobku nad suportom 215 mm 
- Vzdialenosť medzi hrotmi 1250 mm 
- Maximálna váha obrobku 300 kg 
- Otvor v dutine vretena D 41 mm 
- Dutina pinoly Mk4 
- Rozsah frekvencie otáčania vretena 14-2800 r.p.m