Reklama alebo PR článok v newsletteri APZD

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy združuje najväčšie priemyselné podniky na Slovensku. Zastupujeme zamestnávateľov, ktorí sú lídrami v automobilovom, elektrotechnickom, hutníckom či strojárskom priemysle.

Vaša reklama bude efektívne zacielená na majiteľov a generálnych riaditeľov úspešných firiem. Newsletter asociácie má potenciál každý mesiac atakovať viac ako 1000 mailových adries. Naši čitatelia sú vašimi budúcimi zákazníkmi.

Ponúkame: 

  • ročné umiestnenie loga vašej spoločnosti 
  • umiestnenie reklamy na váš produkt
  • umiestnenie reklamy na vaše podujatie
  • umiestnenie článku alebo rozhovoru
Prílohy