voľná výrobná kapacita / kooperácia: CNC sústruženie MAS Masturn 550i

Technické parametre :
Pojazd revolverovej hlavy v osi z – 550 mm 
Pojazd revolverovej hlavy v osi x – 350 mm 
Max. Vzdialenosť medzi hrotmi – 900 mm 
Maximálna hmotnosť obrobku – 600 kg 
Maximálny priemer obrobku v dutine vretena – 75 mm 
Max. frekvencia otáčania vretena 0-3000 r.p.m