Sprostredkovanie kontaktu na členskú základňu

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy združuje najväčšie priemyselné podniky na Slovensku. Zastupujeme zamestnávateľov, ktorí sú lídrami v automobilovom, elektrotechnickom, hutníckom, strojárskom priemysle, či v oblasti logistiky a zasielateľstva. V prípade záujmu Vám vieme sprostredkovať komunikáciu s približne 1000 spoločnosťami.