Technológie na trasovanie káblov, potrubí a na boj s únikmi vody a plynu.

Káblové rozvody     

VYHĽADÁVANIE TRASY KÁBLOV

​​​​LOKALIZÁCIA PORÚCH NA KÁBLOCH

Plynovody a produktovody

VYHĽADÁVANIE TRASY POTRUBIA

LOKALIZÁCIE ÚNIKU PLYNU

Vodovody a kanalizácie