Odborná publikácia KoronaŠpeciál PROJEKTANTI

Spoločnosť Elektro Management vydala na jeseň 2020 miesto zrušenej konferencie PROJEKTANTI (z dôvodu pandémie COVID-19) odborný časopis KoronaŠpeciál PROJEKTANTI, ktorý obsahuje 12 zaujímavo spracovaných odborných tém:

- Prečo neautomatizovať výrobu rozvádzačov. Či predsa? (I. Bartošek)

- Ochrana fotovoltických elektrární pred bleskom (J. Daňo)

- Problémy pri projektovaní metalických a optických dátových káblových rozvodov v komerčných budovách (J. Galba)

- Elektromobilita a jej vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavieb (F. Gilian)

- Núdzové zastavenie a núdzové vypnutie elektrického zariadenia tlačidlami CENTRAL STOP podľa STN EN 60204-1: 2019 z ohľadu súdneho znalca (J. Meravý)

- Jednoduché, rýchle a bezpečné projektovanie rozvodov elektrickej energie. Nástroje na projektovanie SIMARIS. (P. Mokrý)

- Ochrana pred bleskom - výpočet rizika (J. Kroupa)

- HBES a BACS - sú požiadavky týchto noriem nereálne? (E. Pantůček)

- Návrh vnútornej ochrany pred bleskom začína manažérstvom rizík (STN EN 62305-2: 2013), ale v žiadnom prípade to tým nekončí (R. Rieger)

- Rozvádzačové prepäťové ochrany s vysokofrekvenčným odrušovacím filtrom (D. Sidun)

- Ako si poradiť aj v tých najzáludnejších zapojeniach izolovaných sústav (R. Smékal)

- Odporúčané projekčné postupy a nedostatky v projektoch ochrany pred bleskom (R. Štober)  

Termín vydania: november 2020, 102 strán, cena 15 € s DPH, zakúpite na: https://www.elektromanagement.sk/obchod/koronaspecial-projektanti-elektro-management-2020/