Odborná publikácia KoronaŠpeciál ELTECH SK

KoronaŠpeciál ELTECH SK prináša na 124 stranách 13 odborných tém, ktoré mali v roku 2020 odznieť na najobľúbenejšej konferencii spoločnosti Elektro Management ELTECH SK, ktorú nakoniec zrušila pandémia COVID-19. Všetky témy však nájdete v tejto publikácii:

- Poznatky súdneho znalca z vykonávania OPaOS elektrických zariadení a bleskozvodov vyhotovených podľa dnes už neplatných noriem (J. Meravý)

- Overením návrhu a kusovým overením rozvádzača NN to nekončí (R. Rieger)

- Posudzovanie a OPaOS systému ochrany pred bleskom podľa STN EN 62305-1 až 4 (J. Kroupa)

- Montážne chyby pri vyhotovovaní bleskozvodov (R. Štober)

- Bezpečnosť práce a ochrana elektronických zariadení pred poškodením pri vykonávaní revízií (L. Koupý)

- Elektromobily - nabíjacie stanice a ich revízie (V. Ferencey, J. Vlnka)

- Inteligentné inštalácie v rodinných domoch (J. Kunc)

- Komplexný návrh ochrany pred prepätím pre inteligentné stavby (J. Daňo)

- OPaOS strojových zariadení (J. Vereš, D. Sárka)

- Elektrická inštalácia v prostredí ohrozenom výbuchom (E. Pantůček)

- Používanie Schuko 230 V zásuviek u nás a druhy zásuviek používaných v súčasnosti vo svete (J. Meravý)

- Riziká z chybne či nedostatočne vykonaných OPaOS v priebehu realizácie stavby a potreba prítomnosti revízneho technika počas výstavby (J. Galba)

- Modernizácia verejného osvetlenia na báze LED a ochrana proti prepätiu (J. Černička) 

Termín vydania: jún 2020, 124 strán, cena 15 € s DPH, zakúpiť môžete tu: www.elektromanagement.sk/obchod/korona-special-eltech-sk