Superodpočet na výskum a vývoj

Vyvíjate nové riešenia podľa požiadaviek svojich zákazníkov? Inovujete Váš produkt alebo procesy vo firme?  Hľadáte možnosti financovania inovácií vo firme a zvyšovania konkurencieschopnosti na trhu?  Chcete opätovne použiť vynaložené prostriedky do výskumu a vývoja? Ponúkame poradenstvo v oblasti superodpočtu na výskum a vývoj, ktoré zahŕňa kompletné spracovanie superodpočtu od identifikácie vhodných projektov, vyčíslenia nákladov na identifikované projekty, spracovania kompletnej technickej a finančnej dokumentácie až po následné obhájenie superodpočtu pred prípadnou finančnou kontrolou.  Ďalej poskytujeme spoluprácu aj v oblasti revízie už prebiehajúcich inovatívnych projektov v spoločnosti, alebo už uplatnených projektov.