Pracovné postupy v rozšírenej realite

Vďaka dátam z technológie v reálnom čase získavajú objekty nový rozmer. Vizualizáciou pracovných postupov a úkonov, aktuálneho stavu a technických parametrov zariadení priamo na mieste výkonu údržby vám zvýšime efektivitu práce.

Riešenia v rozšírenej realite vám umožnia:

  • sprístupniť priamo v teréne aktuálne prevádzkové informácie ako napríklad tlak, teplotu, spotrebu alebo úroveň výkonu,
  • zobraziť dostupnú technickú dokumentáciu priamo pri zariadeniach,
  • vizualizovať ešte nenainštalované technológie pre zjednodušenie plánovania priestorového usporiadania,
  • pripraviť návrhy rozmiestnenia technológií použitím digitálnych modelov.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac