Robotic Process Automation / Softvérová robotizácia a automatizácia

RPA je anglická skratka pre Robotic Process Automation, ktorá vo voľnom preklade znamená automatizáciu procesov prostredníctvom robotov.

V skratke RPA (Robotic Process Automation) je proces automatizácie rôznych pracovných úloh (vkladanie dát, manipulácia s údajmi a súbormi, práca v aplikáciách, pohyby myšou, klikanie, stláčanie klávesov,…) v rámci počítačového prostredia použitím grafického používateľského rozhrania samotného RPA softvéru. Skratka RPA je väčšinou vždy spojená so samotným automatizačným programom a už teraz existuje množstvo poskytovateľov RPA softvéru. Taktiež pomenovanie automatizácie môže mať mnoho iných rôznych skratiek, než len RPA. V skratke: RPA je automatizačné riešenie pre firmy, prostredníctvom ktorého automatizujete opakujúce sa úlohy zamestnancov. Automatizáciou úšetríte náklady, zvýšite produktivitu a celkovú výkonnosť. Vďaka RPA viete automatizovať staré, súčasné ale aj budúce aplikácie, webstránky, funkcie operačného systému a ďalšie.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac