Doprava & Logistika

Riadenie dodávateľského reťazca sa dotýka všetkých aspektov reťazca spoločnosti, pokiaľ ide o zhotovovanie výrobkov a dodávanie, a to od výrobného procesu až po okamih, kedy sa konečný výrobok dostane k zákazníkovi.

V prípade mnohých organizácií to predstavuje integráciu logistiky v každom štádiu životného cyklu výrobku, od prepravy surovín, obalov, skladovania výrobku, až po prepravu/špedíciu.

ERA posudzuje dodávateľské vzťahy a náklady zákazníkov s cieľom pomôcť podnikom pri riadení výdavkov z ich dodávateľskej základne vrátane logistiky tretích strán, správy vozového parku, prepravy malých balíkov a skladovania.

Ak existujú možnosti úspor, organizácie môžu zvýšiť svoj peňažný tok tým, že tieto finančné prostriedky vložia späť do činnosti svojich podnikov.

 

Doprava a Logistika

Odborníci Expense Reduction Analysts poskytujú v oblasti dopravy a logistiky spoločnostiam čo najlepšie rady a riešenia ich individuálnych potrieb v dodávateľskom reťazci.

Či už potrebujete lokálne, národne alebo medzinárodné riešenia, či Váš tovar musí byť doručený nákladným autom, vlakom, loďou alebo lietadlom, naši odborníci majú informácie o najlepších cenách a možnostiach na tomto konkurenčnom a kolísavom trhu.

 

Kuriérne a malé zásielky

V malej doprave sa spoločnosti spoliehajú v oblasti zasielania balíkov a obálok na kuriérne spoločnosti.

Na trhu je celá rada dodávateľov ponúkajúcich domáce a medzinárodné zásielkové služby, a preto klienti radi využívajú odbornosť Expense Reduction Analysts v tejto oblasti.

Našim cieľom je zníženie nákladov na dopravu malých zásielok, udržanie alebo zlepšenie úrovne služieb a hľadanie úspor.

 

Skladové hospodárstvo

Revízia nákladov na sklad môže predstavovať výzvu.

Expense Reduction Analysts za Vás tieto náklady preverí a predstaví Vám najlepšie možnosti pre Vašu spoločnosť, pomôže Vám ušetriť peniaze a zlepšiť organizáciu v sklade.