Nezávislý technický konzulting v priemyselnej automatizácií

FoIA s.r.o.     -   Future of Industry Automation

Nezávislý technický konzulting v priemyselnej automatizácií

 

Daniel Fraňo je profesionálny manažér s technickými zručnosťami a vedomosťami. Začal ako mechanický inžinier, neskôr ako PLC programátor v systémoch Siemens a Rockwell. Súčastne s PLC programovaním ovládal elektroprojektovanie. 

Svoje organizačné zručnosti počas mnohých projektov po celom svete uplatnil v manažerskej kariere postupne ako vedúci oddelenia PLC programátorov a elektro projektantov. Neskôr ako vedúci technického úseku prešiel na pozíciu Technického riaditeľa - CTO.

Uplatňuje svoje dlhoročné skúsenosti s vedením tímov v oblasti R&D, v inováciach, v organizácie práce, koncepčného pochopenia vnútorných procesov, implementácie nových technológií, identifikácie problémov a hľadania riešení.

 

Spoločnosť  FoIA  ponúka : 

- optimalizácia technického riešenia nového alebo existujúceho zariadenia

- zlepšenie parametrov ako výkon, rýchlosť, takt, cena ...

- zvýšenie prípadne zlepšenie stupňa automatizácie

- zníženie prestojov

- obsluhovateľnosť a ergonómia

- znižovanie počtu operátorov

- zvýšenie úrovne servisovateľnosti

- splnenie safety parametrov

- znižovanie dopadu na životné prostredie

- príprava zadaní na výber dodávateľa

- poradenstvo pri výbere dodávateľa

- nasmerovanie na kontakty na novom trhu

- nastavenie cesty k parametrom I4.0

- vedenie interného tímu odborníkom, splnenie cieľov

- mediátor

- interim manažér

- nestraný a nezávislý pohľad na problematické miesto s návrhom riešenia 

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac