Bankové & Finančné Služby

Komerčné finančné služby, od bankovníctva a investičných služieb až po poradenstvo v oblasti poistenia a daní z príjmov právnických osôb, sú nevyhnutnosťou pre podniky všetkých veľkostí vo všetkých odvetviach.

Avšak finančné služby, ktoré pomáhajú vášmu podniku fungovať bez problémov, môžu byť jedinečné pre typ odvetvia, v ktorom pôsobíte a určenie toho, či využívate čo najviac z možností, ktoré má vaša organizácia k dispozícii, môže predstavovať výzvu.

ERA pomáha klientom udržiavať výdavky pod kontrolou prostredníctvom porovnávania obchodného bankovníctva, preskúmania rôznych služieb a poplatkov poskytovateľov s cieľom vyhodnotiť možnosti úspor.

Bankové Služby

Každé podnikanie využíva bankové služby nielen pri každodenných operáciách ale aj pre svoje rozvojové aktivity.

Keďže na trhu je mnoho bánk so širokou paletou služieb, pre spoločnosti môže byť výber tej správnej banky ťažký. Ponúka Vaša banka spoľahlivé služby, aké od obchodnej banky očakávate a potrebujete? Vie Vám v tejto oblasti poradiť, čo je pre Vás výhodnejšie a najlepšie? Sú bankové poplatky za služby konkurencieschopné?

Expense Reduction Analysts pomáha klientom udržať náklady pod kontrolou, vykonáva pre klientov revíziu poskytovaných služieb a poplatkov a vyhodnocuje možnosti dosiahnutia úspor.

Poistenie

Poistenie v rôznych formách a objeme s cieľom zabezpečenia poistného krytia priestorov, zariadení, výkonov a zamestnancov.

Ako finančný nástroj na zníženie rizík sa môžu náklady na poistenie odlišovať dosť výrazne v závislosti od poskytovateľa poistenia a jeho typu.

Konzultanti Expense Reduction Analysts vyhodnocujú existujúce poistenie klienta a skúmajú služby, poistnú prémiu a jej výšku s cieľom odporučiť klientovi možnosti, ktoré mu šetria náklady.

Platobné a kreditné karty

Obchody, ktoré akceptujú kreditné alebo debetné kartové transakcie, platia spoločnostiam, ktoré vykonávajú tieto služby tzv. procesné poplatky za karty.

Expense Reduction Analysts ukazujú spoločnostiam ako redukovať tieto náklady, vykonávajú kontrolu služieb platobných kariet a analyzujú služby poskytované klientom v súvislosti s poskytovaním kreditných kariet, a to s cieľom navrhnúť riešenia, ktoré šetria náklady.