Facility Management

Správa zariadení a údržba – vrátane upratovacích služieb, technickej infraštruktúry, prenájmu majetku/zariadení atď. – je neoddeliteľnou súčasťou všetkých organizácií.

Pre mnohé organizácie je vysokou prioritou zabezpečiť, aby boli zariadenia čisté a riadne udržiavané pre zamestnancov, zákazníkov a klientov.

Ale ako sa môžete uistiť, že dostávate maximálnu hodnotu za takéto služby?

Skúsení konzultanti ERA posudzujú dodávateľské dohody klientov, aby zistili, či existujú dodatočné možnosti úspory nákladov a využívajú špecializovaný proces posudzovania, ktorý pomáha klientom využívať dodatočné peňažné toky z ich dodávateľskej základne.

 

Upratovacie služby

Upratovacie služby sú často presúvané na externých dodávateľov.

Vďaka množstvu dodávateľov, je ťažké nájsť správneho partnera, ktorý bude vykonávať nielen bežné upratovanie (utieranie prachu, vysávanie, dezinfekcia, atď.), ale dokáže splniť aj zákonné požiadavky daného priemyslu (napr. potravinárstvo).

 

Lízing zariadení & manažment

Lízing zariadení je finančnou voľbou pre mnoho spoločností, najmä v prípade dodávky väčších a drahších zariadení.

Obchodníci ponúkajú zoznam takýchto zariadení na prenájom cez lízingové spoločnosti. Spoločnosti môžu využiť aj údržbu strojov a zariadení, no výber toho správneho poskytovateľa môže byť ťažký.

Odborníci Expense Reduction Analysts Vám pomôžu získať najlepšie služby pre Vaše potreby, a zároveň nájsť skryté úspory.

 

Údržba

Údržba je činnosť, ako udržať budovy v dobrom prevádzkovom stave; upratovacie a inžinierske služby môžu byť tak isto považované za služby údržby.

Tieto služby sú najčastejšie vykonávané externe a Expense Reduction Analysts Vám pomôžu správne definovať požiadavky a získať kvalitatívne podobnú alebo lepšiu úroveň služby a tiež dosiahnuť úspory.

 

Starostlivosť o okolie

Starostlivosť o okolie je dôležitá služba pre mnoho spoločností, verejné či vzdelávacie a neziskové organizácie.

Expense Reduction Analysts Vám pomôžu pri voľbe správneho partnera. Naši konzultanti majú adekvátne znalosti, ktoré Vám pomôžu získať úsporu.

 

Energie

Ceny energií sú volatilné a pochopenie toho, ako ušetriť na nákladoch na energiu je prioritou a výzvou pre mnoho spoločností.

Aj alternatívne zdroje energií môžu byť riešením.

Expense Reduction Analysts sú schopní klientom poradiť ako najlepšie splniť požiadavky klientov, zohľadniť pritom rýchlo sa meniace predpisy a ušetriť náklady na energiu.

Odpadové hospodárstvo

S pomocou Expense Reduction Analysts môžu podniky urobiť to najlepšie zo svojich odpadových materiálov, zvýšiť ich zelené poverenia a ušetriť peniaze v tomto procese.