Školenia a vizualizácie vo virtuálnej realite

Vytvoríme vám interaktívny model existujúcej alebo plánovanej prevádzky, čím získate realistický obraz skutočnosti.

Riešenia vo virtuálnej realite vám umožnia:

  • realizovať školenia bez potreby nákladných pomôcok,
  • uchovať skúsenosti vašich pracovníkov,
  • bez rizika navodiť neštandardné prevádzkové stavy, kde lepšie natrénujete krízové scenáre a znížite riziko pracovných úrazov
  • preniknúť do nedostupných častí strojových zariadení, alebo sa rýchlo presunúť v priestore prevádzky,
  • získať na mieru šité riešenie, ktoré je kompatibilné s našim produktom na správu a údržbu majetku XMatik®/EAM a OPC štandardmi.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac