Telekomunikácie & Technológie

Organizácie všetkých veľkostí a vo všetkých odvetviach sa spoliehajú na telekomunikácie a služby IT s cieľom udržiavať komunikáciu medzi zamestnancami a ich klientskou základňou a udržiavať tempo s neustále sa vyvíjajúcimi technologickými inováciami.

Môže však byť náročné určiť, či sú vaše súčasné ceny za telekomunikačné služby, softvér, digitálne úložiská a služby IT konkurencieschopné. Konzultanti ERA prinášajú špecializované skúsenosti s technológiami s cieľom pomôcť klientom pri riadení nákladov v oblasti telekomunikácií a IT a analyzujú náklady na odhalenie prípadných úspor nákladov.

Toto spoločné úsilie prináša hodnotu pre merateľný rast podnikov.

 

Informačné technológie

Nie všetky spoločnosti majú komplexné IT oddelenie; mnohé z nich zadávajú všetky alebo časť služieb externým dodávateľom.

Expense Reduction Analysts poskytujú Vašej spoločnosti svoje hlboké znalosti o trhu a technológiách s cieľom, aby ste boli efektívnejší a mali nižšie náklady.

 

Telekomunikácie

Telekomunikácie zahŕňajú pevné linky, mobilné telefóny, prenos dátových a internetových služieb.

Konkurencia je neľútostná a ceny a poplatky sú často neprehľadné.

Odborníci Expense Reduction Analysts Vám pomôžu sa vyznať v možnostiach a vybrať si len tú možnosť, ktorá je pre Vašu spoločnosť vhodná a zníži Vaše celkové telekomunikačné náklady.