Financovanie inovácií

Vyvíjate nové riešenia podľa požiadaviek svojich zákazníkov? Inovujete váš produkt alebo procesy vo firme? Hľadáte možnosti na zvyšovanie konkurencieschopnosti na trhu? 

Znížte si druhýkrát daňový základ a získajte každý rok významnú úsporu pre rozvoj vašej firmy. Máte na to právny nárok.

Spoločnosť Ayming Slovensko s.r.o. sa špecializuje na oblasť financovania inovácií na Slovensku. Firmám pomáhame s uplatnením odpočtu na výskum a vývoj, Patent boxu a taktiež s prípravou žiadosti za účelom získania osvedčenia o spôsobilosti vykonávať VaV. Ponúkame aj dotačné poradenstvo.

Naše poradenské služby v oblasti tzv. superodpočtu zahŕňajú kompletné spracovanie odpočtu od identifikácie vhodných projektov, vyčíslenia nákladov na identifikované projekty, spracovania kompletnej technickej a finančnej dokumentácie až po následné obhájenie odpočtu v prípade finančnej kontroly. Firmám, ktoré si superodpočet uplatnili sami, ponúkame externú kontrolu jeho správnosti.

Technickí konzultanti Ayming sú pripravení poskytnúť Vám aktuálne informácie a svoje odborné skúsenosti s projektami VaV, úspešne realizovanými v rôznych odvetviach priemyslu a služieb, a taktiež poradiť Vám pri výbere vhodného dotačného titulu.

Pre viac informácií navštívte náš web: www.ayming.sk.