MANITECH - Systém na monitoring a manažment vysokozdvižných vozíkov

Systém ManiTech slúži na zvýšenie produktivity práce skladníkov a súčasne na zníženie nákladov spojených s prevádzkou a údržbou vysokozdvižných vozíkov (VZV).

Medzi hlavné funkcie systému ManiTech patria:

 • Identifikácia vodiča / blokovanie vozíka pri neoprávnenej obsluhe
 • Snímanie obsadenia sedadla vodiča
 • Blokovanie vozíka po jeho opustení
 • Snímanie motohodín zo zbernice
 • Evidencia nárazov v 3 úrovniach
 • Blokovanie vozíka po náraze 3. úrovne
 • Odblokovanie vozíka po náraze výhradne oprávnenou osobou
 • Snímanie hmotnosti záťaže
 • Evidencia jázd so záťažou a bez záťaže
 • Evidencia maximálnej záťaže počas jazdy
 • Evidencia prekračovania maximálnej nosnosti vozíka
 • Snímanie rýchlosti vozíka
 • Evidencia prekračovania povolenej rýchlosti v objekte
 • Evidencia opustenia zón povoleného pohybu
 • Snímanie napätia hlavnej batérie
 • Servisné intervaly podľa doby prevádzky alebo motohodín

Do vozíka sa inštaluje monitorovacia jednotka AM13-F a terminál AT16-IDF, ktoré zbierajú, spracúvajú a zobrazujú rôzne údaje o prevádzke VZV a posielajú ich na server:

 • Čas
 • Identifikácia vodiča
 • Prejdená dráha
 • Motohodiny
 • Rýchlosť
 • Stav kľúčika zapaľovania
 • Obsadenie sedadla
 • Napätie batérie
 • Hmotnosť nákladu
 • Poloha GPS
 • Nárazy

Aplikácia ManiTech Client slúži na zobrazenie údajov o VZV, vytváranie výkazov, prehliadanie štatistík, nastavovanie systému, sledovanie ich aktuálnej aj historickej polohy a ďalšie činnosti spojené s ich správou. Údaje sú uložené na serveri, prístup k údajom je zabezpečený šifrovanou komunikáciou a chránený prístupovým menom a heslom.