Jednosmerný elektronický elektromer AEM11-PS

AEM11-PS je jednosmerný elektronický elektromer na nepriame pripojenie určený na meranie elektrickej energie v jednosmernej trakčnej sústave. Do meracieho obvodu sa pripája cez externé galvanicky oddelené jednosmerné prevodníky napätia a prúdu. Štandardne sa dodáva s prevodníkmi pre rozsahy 3000 V a 300 A. Elektromer vyhovuje norme STN EN 50463: Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Elektromer možno prisposobiť na iné vstupné rozsahy a účely použitia, napr. meranie OZE, nabíjačiek elektromobilov a pod.

Základné vlastnosti:

 • merané veličiny: činná energia, činný výkon, napätie, prúd
 • napäťový vstup:
  • menovitý prúd: In(nap) = 36 mA, preťažiteľnosť 50 %
 • prúdový vstup:
  • menovitý prúd: In = 150 mA, maximálny prúd Imax = 375 mA
 • trieda presnosti: 1 v rozsahu meraného prúdu (5 % – 250 %) In pri napätí v rozsahu 90 – 110 % Un
 • merací teplotný rozsah: -25 – +70 °C
 • záznam údajov o spotrebovanej energii: min. 1 rok pri intervale 15 min
 • výstup: RS-485, protokol podľa normy STN EN 62056-21
 • napájanie: externý zdroj 24 V=/100 mA