Multifunkčné wattmetre radu APM17

Multifunkčné wattmetre radu APM17 sú určené na meranie elektrických veličín v trojfázovej striedavej napájacej sústave s frekvenciou 50 a 60 Hz. Konštruované sú na priame(APM17-P) alebo polopriame(APM17-T) pripojenie. Vstupné napäťové rozsahy sú štandardne 1 000 V, môžu však byť na požiadanie upravené na menšiu hodnotu; prúdové vstupné rozsahy pri priamom pripojení sú 16 A (preťažiteľnosť 50 %), pri polopriamom pripojení sú rozsahy dané použitými prístrojovými transformátormi prúdu (PTP) a možno ich zvoliť pri objednaní (štandardne do 1 000 A). Komunikácia s nadradeným systémom prebieha prostredníctvom rozhrania RS-485 s použitím protokolu podľa normy STN EN 62056-21.

APM17-P

Merané veličiny, rozsahy a presnosť

 • Fázové napätie Uef                 1 000 V       ± 0,2 % z rozsahu
 • Fázový prúd Ief                             16 A       ± 0,2 % z rozsahu
 • Činný výkon fázový P           16 000 W       ± 0,5 % z rozsahu
 • Jalový výkon fázový Q         16 000 VAr     ± 0,5 % z rozsahu
 • Zdanlivý výkon fázový S      16 000 VA       ± 0,5 % z rozsahu
 • Účinník cos φ fázový                  ± 1           ± 0,5 % z rozsahu
 • Frekvencia                            50 / 60 Hz      ± 0,1 % z rozsahu

 

APM17-T

Merané veličiny, rozsahy a presnosť 

 • Fázové napätie Uef                  1 000 V       ± 0,2 % z rozsahu
 • Fázový prúd Ief                    podľa PTP       ± 0,5 % z rozsahu
 • Činný výkon fázový P          podľa PTP       ± 1,0 % z rozsahu
 • Jalový výkon fázový Q         podľa PTP      ± 1,0 % z rozsahu
 • Zdanlivý výkon fázový S      podľa PTP      ± 1,0 % z rozsahu
 • Účinník cos φ fázový                  ± 1           ± 0,5 % z rozsahu
 • Frekvencia                            50 / 60 Hz      ± 0,1 % z rozsahu