AIL15 - Monitorovacia súprava trojfázových vývodov v sieti nn

AIL15 je modulárny systém na monitoring trojfázových vývodov v sieti nn. Produkt pozostáva z dvoch súčastí. AIL15-S je meracia jednotka, ktorá v intervale 1 s meria napätia, prúdy, činné a jalové výkony v troch fázach. Napätia sa pripájajú na jednotku priamo, prúdy cez externé PTP. Napäťové vstupy jednotiek AIL15-S vyhovujú STN EN 61010-1: max. 300 V, CAT IV.

AIL15-M je koncentrátor, ktorý cez RS-485 pomocou proprietárneho protokolu zberá údaje z maximálne 16 meracích jednotiek AIL15-S a nadradnému systému poskytuje

  • cez komunikačné rozhranie RS-485 použitím protokolu Modbus RTU
    • priemerné hodnoty P+, P-, Q+, Q-, U, I s periódou 10 s pre jednotlivé fázy; výkony aj trojfázovo
    • údaje o stave vývodov (pod napätím/výpadok) s periódou 1 s
  • cez rozhranie Ethernet
    • profily P+, P-, Q+, Q- s periódou 15 min
    • profily U, I s periódou 10 min

Uvedené merané a počítané veličiny možno doplniť podľa požiadaviek zákazníka.