M.E.D. - programový systém na zber, spracovanie, prezentáciu a aplikáciu údajov z energetických meraní

M.E.D. je programový systém na zber, spracovanie, prezentáciu a aplikáciu údajov z energetických meraní. Umožňuje vykonávať automatický diaľkový odpočet elektromerov, plynomerov, vodomerov atď. Namerané údaje sú prenášané do centrály systému, kde sú spracované a uložené. Systém M.E.D. poskytuje svojim používateľom okamžitý aj integrálny prehľad o spotrebe a výrobe energie a jej ďalších parametroch, tvorí štatistiky a rôzne reporty podľa potrieb zákazníka, odosiela zákonom stanovené údaje do OKTE, a.s., príslušnej RDS, a SEPS a.s., tvorí fakturačné podklady, kvalifikovane počíta predikcie aj náhradné hodnoty pri výpadkoch merania, varuje používateľa pri výpadkoch alebo iných poruchách v dodávke resp. výrobe energie. Spracovanie a využitie týchto údajov je možné mnohými spôsobmi podľa konkrétnych podmienok a požiadaviek zákazníka. Typickými používateľmi systému M.E.D. sú prevádzkovatelia všetkých typov OZE - FVE, VeE, VoE, KVET atď.; prevádzkovatelia MDS - obchodné centrá, priemyselné areály a pod. Podľa konkrétnych podmienok využívame existujúcu meraciu infraštruktúru alebo zabezpečíme aj kompletnú dodávku a montáž meradiel, komunikačných zariadení, meracích prevodníkov a ostatných zariadení a materiálu.

Systém M.E.D. je ponúkaný formou služby, zákazník do neho pristupuje odkiaľkoľvek prostredníctvom webového portálu a je možné ho rozširovať o nové funkcie podľa požiadaviek zákazníka. Údaje zo systému je možné exportovať na ďalšie spracovanie. Systém M.E.D. dokážu využiť všetci, od malých výrobcov a spotrebiteľov až po veľké firmy so stovkami odberných miest. Prezrite si ponuku služieb na www.e-metering.sk alebo sa pozrite, ako systém M.E.D. vyzerá a vyskúšajte si, ako sa ovláda cez DEMO prístup na med.e-metering.sk.