AIL12 - Sledovanie prítomnosti a výpadku trojice fázových napätí v sieti nn

AIL12 je súprava zariadení určená na sledovanie prítomnosti/výpadku trojice fázových napätí v sieti nn. Produkt pozostáva z dvoch súčastí. AIL12-S je meracia jednotka určená na sledovanie prítomnosti/výpadku trojice fázových napätí v sieti nn. Napäťové vstupy jednotiek AIL12-S vyhovujú STN EN 61010-1: max. 600 V, CAT III.

AIL12-M je koncentrátor, ktorý cez RS-485 pomocou proprietárneho protokolu zberá údaje z maximálne 16 meracích jednotiek AIL12-S a posiela ich nadradnému systému cez komunikačné rozhranie RS-485 použitím protokolu

  • podľa normy STN EN 62056-21 alebo
  • Modbus RTU

Súprava AIL12 bola primárne určená na kontrolu vývodov distribučných trafostaníc, ale možno ju použiť na kontrolu prítomnosti sieťového napájania ľubovoľných zariadení alebo miest elektrickej siete.