Tepelné spracovanie

Výskum a vývoj technologických postupov tepelného spracovania vrátane stanovenia obsahu zvyškového austenitu po tepelnom spracovaní rtg. difrakčnými technikami podľa ASTM E-975.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac