Efektívne využitie tradičných, odpadných a obnoviteľných zdrojov tepelnej energie

Výskum a vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.