Výskum a vývoj technológií obnoviteľných zdrojov energií spolu s expertnými výstupmi pre rôzne potreby

Ponúkame možnosť spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií technológií OZE a takisto celkové odborné poradenstvo v danej problematike.

Pri našich pracovných postupoch využívame technológiu modelovania a simulácie energetických procesov v technologických procesoch využívajúcich OZE, a výstupom sú exkluzívne a profesionálne štatisticky spracované dáta s outputmi pre akékoľvek potreby.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac