Technológie výroby tvarovozložitých súčiastok 5-osovým obrábaním a ich kontrola.

Centrum excelentnosti 5-osového obrábania na Materiálovotechnologickej fakulte STU umožňuje výskum v oblasti výroby tvarovozložitých súčiastok kontinuálnym 5-osovým a 3+2 osovým obrábaním. Výskum sa prioritne zameriava na sledovanie dynamických parametrov procesu, opotrebovania nástrojov a integrity obrobenej plochy. V rámci výskumnej a vývojovej činnosti sa využívajú CNC obrábacie stroje s technológiou frézovania, sústruženia a brúsenia. Ďalej sa výskum zameriava na obrábanie ťažko obrábateľných materiálov (keramika, korund, diamant, CBN, sklo, zafír a iné) využitím ultrazvukovej podpory. V oblasti laserových technológií obrábania pracovisko ponúka možnosti výskumu procesov laserového mikroobrábania, vrátane progresívnych spôsobov laserového textúrovania povrchov komplexných tvarov. V oblasti počítačom podporovaných systémov výroby sa výskum zameriava na analýzu vplyvu stratégií obrábania a rezných podmienok na výsledné geometrické parametre súčiastok. Kontrolu tvarovozložitých súčiastok je možné realizovať modernými kontaktnými aj optickými 3D systémami. Súčasťou výskumu výroby tvarovozložitých súčiastok sú tiež otázky reverzného inžinierstva.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac