Meranie geometrických parametrov súčiastok, 3D bezkontaktné meranie

Laboratórium kontaktného a bezkontaktného merania ponúka využitie modernej meracej techniky na meranie geometrických parametrov súčiastok (dĺžkových a uhlových rozmerov, geometrických charakteristík jednoduchých a tvarovo zložitých súčiastok). K dispozícii na MTF STU je súradnicová meracia technika, ktorá je vybavená pevnou aj otočnou hlavou, otočným stolom, kamerovým a laserovým snímačom. Hardvérové a softvérové vybavenie umožňuje merať aj tvarovo veľmi zložité povrchy s použitím krivkového modulu, modulu na meranie ozubených kolies a modulu na meranie 3D tvarových plôch. Použitím metrologického tomografu je možné analyzovať vonkajšie, ale aj vnútorné tvary súčiastok z plastov a ľahkých kovov. Okrem toho je k dispozícii softvér na vyhodnotenie vnútorných chýb v súčiastkach. Ďalšie možnosti z hľadiska hodnotenia kvality povrchu súvisia s analýzou profilov na profilomeri (tvar aj drsnosť povrchu) a analýzou rotačných súčiastok na kruhomeri (kruhovitosť, valcovitosť, priamosť a rovinnosť na čelných plochách). Okrem toho je pracovisko veľmi aktívne aj v oblasti 3D skenovania, kde disponuje zariadeniami na 3D skenovanie malých ako aj veľkorozmerných objektov.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac