Úprava povrchu koróziivzdorných ocelí plazmovým výbojom v elektrolyte

Tento spôsob povrchovej úpravy, využívajúci plazmové výboje v elektrolyte, možno aplikovať na leštenie a odhrotovanie tvarovo členitých kovových súčiastok. Technológia je na prvý pohľad podobná elektrochemickému lešteniu, ale namiesto elektrochemických procesov využíva fyzikálne javy prebiehajúce v elektrolyte na upravovanom povrchu, pod vplyvom elektrického prúdu, pri napätiach dostatočne vysokých na vytvorenie plazmy v elektrolyte. Okolo upravovaného predmetu vzniká tenká ionizovaná vrstva vodnej pary. Proces je ekologicky výhodný, pretože sa používajú nízko koncentrované vodné roztoky solí, ktoré nie sú toxické.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac